2010. május 6., csütörtök

Üzemvezető teljesítménybére

Nemrég készültem el egy kis üzem üzemvezetőjének a munkaköri leírásával. Két pontot mutatok meg belőle:


 1. az elvárt eredményeket és
 2. a teljesítmény mérőszámait és annak hatását a jövedelemreElvárt eredmények:
 • az első szintű fedezet (negyedévenként mérve) megfelel az éves tervnek
 • termelékenység (havonta mérve, = értéktöbblet / kifizetett közvetlen bér) eléri a 6,5-es értéket (a béreket a közterhekkel meg kell növelni, úgy kell az osztást elvégezni)
 • selejt norma túl nem lépése (havonta mérve, a gyártáskísérő lapokon megjelenő selejtnek a normát meghaladó értéke összegezve ne haladja meg a havi kiszámlázott termelési érték 0,5%-át)
 • az általa irányított műszakokban készített termékekben alig van belső hiba feltárás (gyártásközi minőségellenőr által feltárt és minősített hiba) és nincs külső (vevői, megrendelői) panasz; minden hibát minősíteni kell (belső hibát a minőségellenőr 1...10 között, külső hibát a kereskedelmi vezető minősíti 8...40 között) és a számokat havonta össze kell adni
 • gyártást kísérő adminisztráció hibátlanul és hiánytalanul kerül elvégzésre


Eredményesség mérőszámai:
javasolt alapbér: …............. Ft, a tervezett összes jövedelem 65%-a
 • az első szintű fedezettől függő mozgóbér: a tervezett összes jövedelem 6%-a, ha éppen megfelel a tervnek; minden 1% elmaradás 4%-kal csökkenti ezt a bérelemet, minden 1% túlteljesítés 2%-kal növeli, de legfeljebb az eredeti érték 250%-áig
 • termelékenységtől függő mozgóbér: a tervezett összes jövedelem 9%-a, ha a termelékenység éppen norma szerinti, minden 1% elmaradás 4%-kal csökkenti ezt a bérelemet, minden 1% túlteljesítés 2%-kal növeli ezt a bérelemet, de legfeljebb az eredeti érték 200%-áig
 • selejt norma megtartásától függő mozgóbér: a tervezett összes jövedelem 9%-a, ha a selejt nem haladja meg a kiszámlázott termelési érték normában megadott százalékát, minden 1% túllépés 5%-kal csökkenti ezt a prémium elemet, minden 1% megtakarítás 2%-kal növeli, de legfeljebb az eredeti érték 200%-áig
 • a minőségtől függő mozgóbér: ha a hibapontok száma 7 vagy alatta van, akkor a tervezett összes jövedelem 11%-a, minden 1% csökkenés 1%-kal növeli ezt a mozgóbér elemet, és minden 1% romlás 4%-kal csökkenti ezt a mozgóbér elemet
 • megjegyzés: nulla alá egyik bérelem sem megy!
Mozgóbér csökkentés:
 • ha elmulasztja vagy hibásan végzi el a termelési adminisztrációt, akkor, akkor havi 3 hiba esetén 33%-kal, 4 hiba esetén 66%-kal, 5 vagy több hiba esetén 100%-kal csökken a havi prémiuma
Bonyolultnak tűnik? Sajnos az élet még bonyolultabb, ez csak a legfontosabb elvárásokat emeli ki az üzemvezető követelményrendszeréből! Ám ha ezeket jól csinálja és magas lesz a jövedelme, akkor az üzem is helyesen működik. Mert ugye az üzemtől azt várjuk el, hogy megtermelje azt az fedezetet, amiből a cég élni tud, legyen annyira termelékeny, hogy a bér ne vigye el ezt a fedezetet, a fedezet ne selejtre menjen el és ne rontsa a cég jó hírét az üzem rossz minőségű, az előírásoknak meg nem felelő termékek gyártásával. Muszáj mind a négy elemmel egyszerre törődni, bármelyik elmaradása, már túlzott egyszerűsítéshez vezet.


Ezért szoktak megfutamodni a teljesítménybérezéstől: amikor egy-egy részelemet kiemelnek prémium feladatnak, akkor jön a rossz tapasztalat, hogy a prémiumfeltétel ugyan teljesült, a mozgóbér kifizetésre került, de a helyzet egy másik romló elem miatt csak még rosszabb lett.


Kedves olvasó! A ti cégetekben hogy van ez? Volt ilyen rossz tapasztalatok? Ha igen, kérlek osszad meg velünk a megjegyzések között!


Szívesen veszek még provokatív megjegyzéseket arra vonatkozólag is, hogy létezik-e olyan poszt, aminek nem lehet mérni a teljesítményét?! Én még ilyennel nem találkoztam, de hátha közösen sikerül egy ilyet találnunk!

Címkék: , , , ,

2010. május 2., vasárnap

A termelési vezető teljesítménybére

Mit várunk el a termelési vezetőtől? Mi az, ami az ő teljesítményét meghatározza? Mivel lehet azt mérni? Mikor jó, és mikor nem jó egy termelési vezető tevékenysége?Amikor az egész cégre kiterjedő teljesítménybért kell kialakítani, gyakran szembesülünk ilyen nehezen megválaszolható kérdésekkel. Sok termelési vezetővel találkoztam, akik ösztönösen jól végezték a feladatukat, de amikor megkértem őket arra, hogy mondják el, mivel és hogyan tudnám mérni a teljesítményüket, akkor erre nem tudtak felelni. Nem azért, mert gonoszkodni akartak velem, hanem mert ezt bizony soha nem gondolták végig.

Alaposabban elemezve a feladatot, olyan részeket találunk, amelyek már megfoghatók, mérőszámokkal mérhetők. Általában az alábbiakat találjuk:

 1. Gazdálkodás a létszámmal, a rendelkezésre álló munkaerő minél jobb kihasználása.
 2. Gazdálkodás a gépekkel, a rendelkezésre álló gépek minél jobb kihasználása.
 3. Gazdálkodás az anyaggal, az anyagvásárlásra és készletezésre adott pénzeszközök minél célszerűbb felhasználása.
 4. A cég által meghirdetett, és így elvárt minőség, határidő és költségszint elérése.
Cégről cégre és időről időre változik, hogy éppen mire kell helyezni a hangsúlyt. Én azt a fogalmat használom, hogy tervezett jövedelem, amelynek a százalékában határozom meg, hogy az egyes tényezők mekkora súllyal esnek latba a mozgóbér kiszámításakor. Például 60% alapbér mellett lehet 10% - 15% - 5% - 10% a fenti négy tényező súlyozása.


Mérőszámoknak (mutatóknak) az alábbiak használatát tartom célszerűnek:
 1. A termelés által létrehozott értéktöbblet osztva a termelő munkatársaknak kifizetett közvetlen bérrel. Ez egy termelékenység jellegű mutató, ami azt mutatja meg, hogy egy forint kifizetett bérből hány forint értéktöbbletet tud előállítani a termelés.
 2. A termelés által létrehozott értéktöbblet osztva a gépek értékével. Ez a gépekbe fektetett forintok által létrehozott új érték mennyiségét mérni.
 3. A termelési értéket osztva az anyag, félkész- és késztermék raktár értékével.
 4. A hibák száma (súlyozva a hiba értékével).
Nyilván ki kell ezekből alakítani a normát (a korábbi adatok elemzésével) és az ösztönző fizetési függvényeket is. Ám ha ezt megtesszük, akkor objektív kritériumokkal lehet mérni még egy olyan összetett és bonyolult állás teljesítményét is, mint a termelési vezetőé.

Címkék: , , , , ,