2011. szeptember 16., péntek

A válság tovább folytatódik - mit lehet tenni?

Válság "W" lefolyással

A 2008-ban kirobbant világgazdasági válság úgy látszik a rosszabbik forgatókönyv szerint zajlik. Noha idén év elején még biztató jelek látszódtak, mára szinte bizonyosság vált, hogy a válság a "W" formájú grafikon szerinti lefutású és most a második "V" betű leszálló ága következik.

A kormány e sorok írása előtt néhány órával jelentette be, hogy a hazai vállalkozások és magánszemélyek újabb megadóztatását kezdeményezi, mert az államháztartás egyensúlyát már nem képes a bankszektorra és egyéb kvázi monopolhelyzetű szolgáltatókra kivetett adókkal sem létrehozni.

Nem akarok foglalkozni azzal, hogy milyen okok vezettek ide és azzal sem, hogy volt-e más megoldás, mint ez a lépés. Egy biztos: a TB járulék 1%-ot emelkedik, a munkáltató másfél százalékkal fizet többet és bármennyi is a bér, legalább a másfél minimálbérnek megfelelő összeg után kell fizetni. Az adójóváírás, félszuperbruttósítás nevű adócsavarok kivezetése miatt a bruttó 210.000,- Ft/hó alatt keresőnek - havonta és fejenként - tízezer forint körüli béremelést kell adni. A cégautó adó 40%-ot fog nőni. Az ÁFA 2%-ot. A jövedéki adókat nemrég emelték, különösen drasztikusan a gázolaj adóját.

A hazai tulajdonban lévő KKV-k vannak veszélyben

Akármelyik felsorolt tételt is nézem, főleg az alacsony termelékenységgel dolgozó hazai kis- és középvállalatok terhei nőnek drasztikusan, akár 10-15%-os mértékben is. Ha nem teszünk ellene semmit, ez lehet az utolsó csepp a pohárban, és ez okozhatja a cég tönkremenetelét. Ekkor meg szaladgálhat mindenki állás után. Mostanában nem dúskálunk az álláskínálatban és a tulajdonosok sem szeretik elveszíteni, amiért 10-20 évig küzdöttek.

Muszáj tehát ellensúlyozni az adók növekedését valamivel. Úgy tűnik, hogy kb. 10-15% termelékenység emelkedés képes kompenzálni a megnövekedett adók hatását. Még opcióként marad az adócsalás, de naponta látjuk, halljuk a híradásokban, milyen rettenetes büntetéseket szabnak ezért ki, így ezt jó szívvel nem ajánljuk senkinek.
Lelki füleimmel hallom az olvasó bosszús hangját: hol él ez a pasas? Az eltelt 3 évben már minden tartalékunkat feléltük, egy rakás munkatársunkat elbocsátottuk, a nyugdíjba menők helyett sem vettünk fel senkit, a cég a létszámhiány miatt egyre jobban akadozva működik, mi a fenét lehetne itt még termelékenységet javítani? 

Ráadásul a piac is csak zsugorodik, hiába teszünk egyre keményebb erőfeszítéseket, mégis egyre jobban elmaradnak a vevők! A vevők, megrendelők is a tartalékaik végére jutottak, nekik sincs már pénzük.

Mit lehet tenni?

A legegyszerűbb kétségbe esni és kijelenteni, hogy itt a vég és várni a bekövetkeztét. Kétségtelen, hogy három éve minden évben a legtöbb magyar KKV évi 3-7%-kal javította házon belül a termelékenységét. Ám nemzetközi összehasonlításban még mindig gyászosak az eredményeink. Miközben nálunk a mikró-, kis- és középvállalkozásokban az egy főre eső hozzáadott érték alig évi 3 mFt, a szomszédban az osztrákok ennek a sokszorosára képesek.

Nem kell tehát kétségbe esni, bőven van még hova fejlődni! Aminek a hazai KKV-k a végére jutottak, az csak a saját józan paraszti eszükkel elérhető javulás. Ezt nem szabad lebecsülni, mert a magyar termelékenység az eltelt 20 év alatt közel háromszorosra nőtt. Ebben nemcsak a hiper termelékeny multik gyárai vannak benne, hanem a sok millió munkahelyet adó mikró és KKV szektor cégei is a maguk nem elhanyagolható mértékű javulásával.

Amit a cégvezetők nem tudnak

A termelékenység növelésének a legfőbb forrása a szervezés. Ez egy hazánkban elhanyagolt, kevesek által művelt hiányszakma. Olyannyira hiányzik, hogy a legtöbb cégvezető nem is tudja, hogy mit nem tud szervezésből. Pedig a bölcsesség ott kezdődik, amikor már tudjuk, hogy mit nem tudunk!

A szervezés nem látványos, sok apró dologból összetett, sziszifuszi tevékenység. Olyan papíros szagú, sokak által utált eszközökkel dolgozik, mint a szervezeti ábra, a munkaköri leírás, a szervezeti és működési szabályzat, a kezelési és eljárás leírások, a különböző írásos utasítások, sablonok, sémák, listák, szamárvezetők.

Még elvontabbaknak tűnnek a szervezés hatásait mérő egyéni, csoportos és az egész cégre vonatkozó statisztikák, mérőszámok. Ezek előre megtervezése; az éves taktikai és a több éves stratégiai tervbe illesztése, majd a kontrolling osztály általi figyelése, kezelése egyáltalán nincs a hazai cégvezetők fókuszában.

A vezetők felkészítése a mikró-, kis- és középvállalatokban szükséges szervezési és vezetési munkára csapnivaló. Az MBA képzés nagyvállalati környezetet feltételez, ahol adottak a jól szervezett körülmények. A kisebb cégekben azonban olyan vezetőknek kellene ezt megteremteni, akik ezt soha nem tanulták és azt sem tudják, hogy ilyet egyáltalán tanulniuk kellett volna.

Pedig a termelékenységet javító és igazságosságot legjobban tükröző teljesítménybérezést csak ezeken az alapokon lehet felépíteni. A teljesítménybérezés - egyéb más motivációs eszközökkel együtt - csodákra képes. Nemhogy 10-15%-ot, hanem akár a jelenlegi termelékenység duplázását is el lehet vele érni.

Nagyot mondani bárki tud, de mi garantálja a sikert?

Nyolc éve azon dolgozom, hogy a botrányosan rossz hazai termelékenység - beruházást alig igénylő módon, elsősorban észmunkával, azaz szervezéssel - javításra kerüljön. Több mint 70 cégben fordultam meg és egy vagy több elemét alkalmaztam annak az eljárásnak, amivel garantáltan előre meghatározott mértékben lehet javítani a termelékenységet.

10%-nél kisebb termelékenység javító célkitűzést nem vállalok. Ha már felfordulást okozunk egy cégben, akkor legalább ennyit el kell érni. Az elérhető felső határ a jelenlegi állapot duplája szokott lenni, azaz 100%-os növekedés. Ehhez már minden általam ismert trükköt be kell vetni, és elkötelezett, a céllal egyetértő munkatársi és vezetői gárdára is szükség van.

A termelékenység növeléssel elért éves értéktöbblet mindössze 20%-áért dolgozom. Ha minden terv szerint halad, akkor 73 nap után már nem engem fizet a cég, hanem élvezi az elért termelékenység növekedésből származó értéktöbbletet, árrést, fedezetet. Ebben annyira biztos vagyok, hogy ha nem sikerül, akkor visszafizetem a megbízási díjamat!

Csak siker esetén kerül pénzbe!

Nem kell tehát kétségbe esni a világgazdasági válság "W" görbéjétől, hanem legalább 10-15%-os mértékben emelni kell a termelékenységet. Cégemben ezt a szolgáltatást garanciával nyújtjuk, azaz nem kerül semmibe a tevékenységünk, ha nem érünk el sikereket. Bővebb ismertetőt itt talál. Keressen meg, ha szüksége van garantáltan sikeres, a munkatársak morálját nem lezüllesztő, őket nem szétzavaró termelékenység emelésre! Elérhetőségeim a cégem honlapján megtalálhatók.

Címkék: , , ,